Střednědobý rozpočtový výhled

Základní informace

Zřizovatel:
Statutární město České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1 a 2, 370 92 České Budějovice

Vedení školy:

Ředitelka školy    Ing. Dana Walterová      
Zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Jana Trávníčková
Zástupce ředitelky školy pro 2. stupeň Mgr. Petr Pouzar

 

Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice má devět ročníků. Ve školním roce 2016/2017 má celkem 36 kmenových tříd, z toho 24 na prvním stupni a 12 na druhém.

Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného 1. ledna 2013.

Součástí školy je školní družina s povolenou kapacitou 330 žáků (rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje s účinností od 1. 9. 2015, školní knihovna a školní kuchyně s jídelnou.  

S účinností od 1. 9. 2015 byl stanoven nejvyšší povolený počet žáků ve škole na 850 (rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). 

Na druhém stupni je 22 učitelů, na prvním stupni je 27 učitelů a 2 asistentky pedagoga.
Ve školní družině pracuje 11 vychovatelek.
Ve škole působí školní psycholog a speciální pedagožka.
Chod školy zajišťuje 10 zaměstnanců. Ve školní jídelně pracuje 9 zaměstnanců. 

Školská rada

Mgr. Pavel Matoušek, MBA - za zřizovatele školy

paní Ivana Hájková - za zákonné zástupce žáků

Mgr. Jana Trávníčková - za pedagogy

Časový rozvrh vyučovacích hodin

0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
700-745 800-845 855-940 1000-1045 1055-1140 1150-1235 1245-1330 1335-1420 1430-1515

 

Termíny třídních schůzek a konzultačních odpolední

 6. 11. 2017 třídní schůzka
 8.  1. 2018 konzultační odpoledne
16.  4. 2018 konzultační odpoledne
 4.  6. 2018 třídní schůzka

 

Termíny prázdnin

prázdniny od do
podzimní 26. 10. 2017 27. 10. 2017
vánoční 23. 12. 2017  2. 1. 2018
pololetní  2. 2. 2018  2. 2. 2018
jarní  12. 3. 2018 18. 3. 2018
velikonoční 29. 3. 2018 30. 3. 2018
hlavní  2. 7. 2018  31. 8. 2018

 

Školní program

Školní online pokladna a chytré automaty

Školní pokladna je online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Adresný systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky.

 

Pokyny pro registraci naleznete v příloze.

Poznámka k pokynům:
Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
ID školy je 62537661.

Škola OnLine

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu.

Na prvním stupni zůstávají pro větší motivaci dětí zachovány žákovské knížky. Na druhém stupni je veškerá agenda pouze elektronicky.

 

 

 

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. 
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.