Kandidáti do školské rady

Listina navržených kandidátů pro volby do školské rady 2018

Zákonní zástupci:
Ing. Ivo Moravec, Ivana Hájková

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jana Trávníčková, Mgr. Petr Pouzar

Listina navržených kandidátů pro volby do školské rady 2018

Zákonní zástupci:
Ing. Ivo Moravec
Ivana Hájková

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jana Trávníčková
Mgr. Petr Pouzar

17. 10. 2017