Dendrologie ve městě

 Seminář praktické výuky Dendrologie ve městě určené nadaným žákům.

Dendrologie ve městě

Vybraní žáci se zúčastnili zajímavého semináře zaměřeného na poznávání stromů v městském parku Na Sadech, u Jihočeské vědecké knihovny a na Mariánském náměstí. Seminář vedla paní RNDr. Božena Šerá, Ph.D. z katedry biologie PF JČU.

Výuka probíhala formou okružní vycházky s jednotlivými zastávkami u cílených stromů, keřů, vegetačních celků a zelených struktur. Žáci se průběžně seznámili s různými druhy dřevin a s technikou posuzování arboristického a zdravotního stavu stromů.

Seminář byl zaměřen také na environmentální výchovu a osvětu.

L.N.

Fotogalerie

20171016_093759.jpg

20171016_093217.jpg

23. 10. 2017