Ceny obědů

Od 2. pololetí šk.roku dojde ke změně ceny obědů:

strávníci 6-10 let  25 Kč
strávníci 11-14 let 27 Kč
strávníci nad 15 let 29 Kč.

Žádáme rodiče o kontrolu (popř.navýšení) limitů u souhlasů pro platby inkasem na svých účtech do 31.12.2017.

Ceny obědů
V souvislosti s růstem cen vstupních surovin dojde od druhého pololetí šk.roku 2017/2018 (tzn. od 1.2.2018) ve školní jídelně ke změně ceny obědů všech věkových kategoriií:
 
strávníci 6-10 let  25 Kč
strávníci 11-14 let 27 Kč
strávníci nad 15 let 29 Kč.
 
Žádáme rodiče o kontrolu (popř.navýšení) limitů u souhlasů pro platby inkasem na svých účtech do 31.12.2017.
 

5. 12. 2017