Kalendář akcí

ředitelské volno

Zájemci o umístění svého dítěte do ŠD v těchto dnech podají písemnou přihlášku u vedoucí vychovatelky J. Frčkové (frckova@zspohurecka.cz).

O otevření provozu v této době rozhodne ředitelka školy nejpozději 5 dní před termínem. Jídelna v této době nevaří. V případě otevření provozu, bude jeho délka omezena na nezbytně nutnou dobu. 

30.04.2018