Kalendář akcí

Jarní prázdniny 12.3.-18.3.2018

Zájemci o umístění svého dítěte do ŠD v těchto dnech podají písemnou přihlášku u vedoucí vychovatelky J. Frčkové (frckova@zspohurecka.cz).

O otevření provozu v této době rozhodne ředitelka školy nejpozději 5 dní před termínem. Jídelna v této době nevaří. V případě otevření provozu, bude jeho délka omezena na nezbytně nutnou dobu. 

12.03.2018