Aktuální informace o provozu a úplatě ŠD pro školní rok 2017/18

Vážení rodiče,

v letošním šk. roce je otevřeno 10 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 300 žáků. V rámci provozu ŠD budou v tomto roce opět zařazeny některé zájmové kroužky vedené vychovatelkami. Bližší informace o druzích kroužků a zápisu žáků budou zveřejněny do poloviny září na stránkách ŠD a v hale lll. pavilonu ZŠ.

Přejeme si, aby organizace chodu družiny byla v rámci možností pro Vás i pro nás bez komplikací, aby Vaše děti byly v družině spokojené a těšíme se na spolupráci.

Jaroslava Frčková a kolektiv vychovatelek

 

Provozní doba:

Od 6:00 - 7:45 hod. a do 17:15 hod. je provoz v přízemí III. pavilonu v oddělení č. 3 - nachází se ve lll. pavilonu ZŠ hned za dveřmi s videotelefonem. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Zde se ráno od 6 hod. žáci scházejí a také po 16. hodině se sem převádějí ze všech ostatních oddělení. 

Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu téměř všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními. Konkrétní rozpis žáků a provozu všech oddělení je v přilehlé tabulce níže. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale III. pavilonu na vývěsce od 1. září.

Kontakty:

387 011 812 - 2. odd. V. Palivcová a 4. odd. O. Layerová

387 011 827 - 3. odd. M. Šimková

387 011 825 - 1. odd. J. Frčková 

387 011 838 - 6. odd. K. Krlínová

Vyzvedávání žáků:

Ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení v sekci DOKUMENTY. 

Videotelefony - jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

Úplata za ŠD:

poplatek činí 150 Kč/měsíc. Platby hraďte do 15. dne daného měsíce docházky na účet ZŠ:

030015-2598649339/0800

 Způsob hrazení

  •          do prosince 2017 - 600 Kč
  •          od ledna do června 2018 - 900 Kč

 Variabilní symbol – je shodný s číslem hesla žáka do školní jídelny (budoucím prvňáčkům bude kód přidělen při přihlašování žáka ke stravování). Jako VS je možné zadat také číslo oddělení ŠD, které žák navštěvuje (1-10) či datum narození žáka.

Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD!

Zájmové kroužky organizované ŠD:

Výtvarné a dekorativní práce pod vedením K. Krlínové v pondělí od 16 do 17 hod.

Svišti pod vedením M. Šimkové v úterý od 16 do 17 hod.

Keramika pod vedením V. Palivcové v úterý od 16 do 17:45 hod. 1x za 14 dní

Aerobic pod vedením O. Layerové ve čtvrtek od 16 do 17 hod.

Rozdělení tříd do ŠD 

Číslo oddělení

Jméno vychovatelky

třídy

Umístění oddělení

Hodina konce provozu oddělení

1.

Jaroslava FRČKOVÁ

2.D

2.A -část

ZA MALOU

TĚLOCVIČNOU

16:00

2.

Vladimíra PALIVCOVÁ

1.A

1.B,E -část

PŘÍZEMÍ

Č. DV. 106

16:00

3.

Martina ŠIMKOVÁ

1.B

1.B,E -část

PŘÍZEMÍ

Č. DV. 102

17:15

4.

Olga LAYEROVÁ

2.C

2.A -část

1. PATRO

Č. DV. 123

16:00

5.

Jana VOTAVOVÁ

2.B

2.A -část

ZA MALOU

TĚLOCVIČNOU

16:00

6.

Kateřina KRLÍNOVÁ

1.D

1.B,E -část

PŘED MALOU

TĚLOCVIČNOU

16:00

7.

Petra BLÁHOVÁ

3.D

3.A,C -část

PŘÍZEMÍ

Č.DV. 104

16:00

8.

Mgr. Libuše BELEŠOVÁ

3.B

3.C

1. PATRO

Č. DV. 120

15:00

9.

Mgr. Tereza NOVOTNÁ

3.E

3.A -část

1. PATRO

Č. DV. 119

14:00

10.

Mgr. Eva SCHATRALOVÁ

Slava VORÁČKOVÁ

3.A,C - část

4.A,B,C,D

PŘÍZEMÍ

Č. DV. 103

14:30