Informace o provozu a úplatě ŠD pro školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

V letošním školním roce bude v provozu 10 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 300 žáků. První třídy budou celkem ve 3 odděleních, tedy jedna první třída bude rozdělena do zbývajících třech oddělení. Přesný rozpis bude dán až od 29. 8. 2018 dle počtu přihlášených žáků do ŠD. Rádi vyhovíme požadavkům žáků rozdělené třídy být ve skupině s kamarádem.

3. září v 8:05 si vyzvedne vychovatelka Vašeho dítěte Vás rodiče před třídou a společně navštívíte příslušné oddělení školní družiny. Zde se dozvíte zbývající informace. Případné dotazy pište: frckova@zspohurecka.cz  

Dle kritérií přijímání žáků k docházce do ŠD mají žáci 1. tříd prioritní přednost. Pokud máte zájem o školní družinu, prosím o vyplnění níže uvedené přihlášky - najdete ji i v sekci DRUŽINA > DOKUMENTY nebo k vyzvednutí v kanceláři školy či v ŠD. Vyplněnou přihlášku je možné odevzdat 3. září 2018 či zaslat e-mail.

Žáci jsou přijímáni v pořadí 1., 2. a 3. třídy. Žáci 4. a 5. tříd nebudou ve školním roce 2018/19 z kapacitních důvodů přijati k docházce do odpolední družiny. V případě uvolnění kapacity ŠD, bude žák 4. a 5. třídy přijat dle kritérií přijímání žáků do ŠD. K docházce do ranní družiny toto omezení neplatí, kapacita ranní družiny není naplněná. 

V rámci provozu ŠD budou v tomto roce opět zařazeny některé zájmové kroužky vedené vychovatelkami. Bližší informace o kroužcích a zápisu žáků do kroužků budou zveřejněny do poloviny září na stránkách ŠD a v hale lll. pavilonu ZŠ.

Přejeme si, aby organizace chodu družiny byla v rámci možností pro Vás i pro nás bez komplikací, aby Vaše děti byly v družině spokojené a těšíme se na spolupráci.

Jaroslava Frčková, ved. vychovatelka

a  kolektiv vychovatelek

 

Provoz ŠD:

Od 6:00 d majío 7:45 hod. a od 11:40 do 17:15 hod. je provoz v přízemí III. pavilonu v oddělení č. 3 - nachází se hned za dveřmi s videotelefonem. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Zde se ráno od 6 hod. žáci scházejí a také po 16. hodině se sem převádějí ze všech ostatních oddělení. 

Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu téměř všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními. Konkrétní rozpis žáků a provozu všech oddělení bude v přilehlé tabulce níže 3. září. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se Vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale III. pavilonu na vývěsce od 3. září 2018.

 

Kontakty:

387 011 812 - 2. odd. V. Palivcová a 4. odd. O. Layerová

387 011 827 - 3. odd. M. Šimková

387 011 825 - 1. odd. J. Frčková 

387 011 838 - 6. odd. K. Krlínová

 

Vyzvedávání žáků:

Ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dítěte. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení v sekci DOKUMENTY. 

Videotelefony - jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

 

Úplata za ŠD:

poplatek činí 150 Kč/měsíc. Platby hraďte do 15. dne daného měsíce docházky na účet ZŠ: 

030015-2598649339/0800

Způsob hrazení:   jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč                                                                                                                         nebo ve dvou splátkách září - prosinec 600 Kč a leden - červen 900 Kč

Variabilní symbol – je shodný s číslem hesla žáka do školní jídelny (budoucím prvňáčkům bude kód přidělen při přihlašování žáka ke stravování). Jako VS je možné zadat také číslo oddělení ŠD, které žák navštěvuje (1-10) či datum narození žáka. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD!

 

Zájmové kroužky organizované ŠD:

Výtvarné a dekorativní práce pod vedením K. Krlínové 

Svišti pod vedením M. Šimkové 

Keramika pod vedením V. Palivcové 

Aerobic pod vedením O. Layerové 

Pohybový či taneční rytmika dle zájmu pod vedením S. Bednaříkové

 

 

                                    

Přílohy