Aktuality

Vítejte na internetových stránkách Základní školy Pohůrecká!

 

Kroužky pro školní rok 2016/2017

V sekci kroužky byly aktualizovány nabídky pro tento školní rok.

 

Nové webové stránky

Naše škola pro Vás připravuje nové webové stránky, které budou uvedeny do provozu na začátku měsíce září 2016. Dozvíte se na nich všechny informace týkající se organizace školního roku a výuky Vašich dětí.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Zahájení školního roku 2016/17

Školní rok 2016/17 bude zahájen 1. září 2016. Vyučování bude zahájeno v 8 hodin a potrvá jednu vyučovací hodinu.

Žáci budou seznámeni s rozvrhem hodin a organizací nového školního roku.

Obědy se 1.září budou vydávat od 9:30 do 12:30 hodin.

Prodej čipů ke stravování

Prodej čipů bude zahájen od středy 24. 8. 2016 v době od 8:00 do 13:00 v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Z provozních důvodů bude v  pátek 26.8. 2016 prodej čipů od 8:00 do 10:00 a od 12:00 do 13:00.

 

 

 

Okresní kolo Pohár rozhlasu

V úterý 10.5. se pěkně uvedli atleti a atletky v okresním kole Poháru rozhlasu. Hoši skončili na výborném 5.místě z 21 škol, dívky dokonce na výtečném 2.místě. Děkujeme za reprezentaci školy. Více v sekci Sportovní akce.

Projekt Stop palmovému oleji

V tomto projektukterý byl zakončen výstavou pro ostatní žáky školy i veřejnost, se žáci  6. tříd a  9.B dověděli nejnovější informace o problematice palmového oleje a důsledcích pěstování palmy olejné na přírodu a účincích palmového oleje na naše zdraví.

 

Exkurze novinářského kroužku

Ve středu 9.3 2016 navštívily děti z novinářského kroužky naší školy Jihočeskou televizi. Prohlédly si, jak vypadá studio a vyzkoušely si roli moderátorů.

Celý článek o návštěvě Jihočeské televize si budete moci přečíst již brzy na stránkách školního časopisu http://chameleon.xf.cz/

 

Biologická olympiáda

V kategorii C - 8. a 9. tříd  byli nejúspěšnější tito žáci:
1. místo : Vrzáková Karolína - 9.B
2. místo : Hajný David - 8.B
3. – 4. místo : Hajný Filip - 8.B
3. – 4. místo : Plánský Ondřej – 8.B

V kategorii D - 6. a 7. tříd  byli nejúspěšnější tito žáci:
1. místo : Michaud Alex Olivier – 6.B
2. místo : Schmidtmayer Jiří – 6.A
3. místo : Bednaříková Simona – 7.C

Do okresního kola po zpracování  práce na dané téma postupuje:

Vrzáková Karolína - 9.B (kategorie 8. a 9. tříd) a
Michaud Alex Olivier - 6.B a  Schmidtmayer Jiří – 6.A (kategorie 6. a 7. tříd)

Matematická olympiáda

Dne 19. 1. se Vilém Mazák a Jana Járová zúčasnili okresního kolo matermatické, kde jako úspěšní řešitelé reprezentovali naší školu.
 

Krajské kolo ve florbale - dívky

V pondělí 11.1. obsadilo družstvo mladších dívek 3.místo v krajském kole ve florbale. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Více info v sekci Sportovní akce.

Olympiáda z anglického jazyka 8. a 9. tříd

1. místo Vilém mazák 9.B
2. místo Markéta Kubátová 9.A
3. místo Lukáš Plemátl 9.C
 

Olympiáda z českého jazyka 8. a 9. tříd

1. místo - Jana Járová (9. B)
2. místo - Vilém Mazák (9. B)
3.-4. místo - Tereza Zelenková (9. B) , Entlerová Monika (9.C)

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 21. 1. - 22. 1. 2016. 

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016/2017 - zde

Základní informace - viz odkaz

Zápisový list - viz odkaz
Žádost o přijetí - viz
odkaz
Žádost o odklad - viz odkaz
Informace pro rodiče - viz odkaz

Garantujeme přijetí všech dětí z našeho školského obvodu.

Školní program - chytrý automat

Chytré automaty Školního programu vydávají zboží bezhotovostně prostřednictvím žákovských čipů. Adresný systém umožňuje výdej chlazených dotovaných mléčných produktů po celý den přesně podle příslušné vyhlášky.

 

Pokyny pro registraci naleznete zde.

Poznámka k pokynům:
Registraci na stránkách skolniprogram.cz začněte kliknutím na modrý text REGISTRACE
ID školy je 62537661.

 

 Návštěva paní ministryně školství Kateřiny Valachové

 

 

Tábor - historický výlet 8.C -  27.10. 2015 - Husitské muzeum a Housův mlýn

Žáci navštívili Husitské muzeum i podzemí města Tábora. Ve zbrojnici Housova mlýna si mohli vyzkoušet železné košile, brnění a seznámili se s mnoha historickými zbraněmi. Výborný byl i oběd v historické krčmě.

 

Do lesa s lesníkem

 

Dne 15.9. se třídy 4.C a 4.D zúčastnily výletu do Staré Obory u Hluboké nad Vltavou.

V rámci projektu "Do lesa s lesníkem" si děti mohly vyzkoušet sázení stromků, měření výšky a věku stromů, viděly těžbu a odvoz pokácených stromů a také si vyrobily svoji pastelku s firmou Faber Castell.

Začátek a konec dne byl ozdoben skutečně "lesnicky" hrou na lesní roh.

Jako dárek si děti odvezly pastelky.

 

 

 

 

 

Úspěšné fotbalové týmy školy 

 

Národní divadlo - Praha - 27. květen 2015

 

Soutěž  družstev mladých cyklistů

 

Ve středu 13.5. 2015  se v Českých Budějovicích uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, do které postoupila z naší školy 2 družstva složená vždy ze dvou chlapců a dvou dívek. Soutěžící museli prokázat znalost pravidel silničního provozu, dovednosti v jízdě zručnosti a v jízdě po dopravním hřišti včetně praktického poskytnutí první pomoci.

V kategorii starších žáků se jako druzí umístili: Michal Hlaváč a Karolína Vrzáková z 8.B, Richard Rothbauer a Zuzana Kosíková z 6.C. Gratulujeme jim tímto k poháru a děkujeme za skvělou reprezentaci naší základní školy.  

Pohlednice z mého města

Žáci třídy 7.A, kteří jsou zapojeni do projektu Škola dotykem, využili tablety k tomu, aby natočili v rámci hodin anglického jazyka krátké video k významnému jubileu města České Budějovice.
Jejich video se umístilo na krásném 8. místě v celostátní soutěži Pohlednice z mého města, kterou vyhlašuje nakladatelství Birdge Publishing House. Omluvte drobné výslovnostní či gramatické chyby.

video zde

 

  

Čtení pomáhá

Naše základní škola se v letošním školním roce zapojí do charitativního projektu „ Čtení pomáhá“. I naši žáci by chtěli pomocí četby knih získávat odměnu - kredit 50 korun – a pomáhat tím, že tyto peníze věnují někomu, kdo potřebuje pomoc.

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.

Těšíme se, že se k projektu brzy přidá co nejvíce žáků naší školy!

 

Informace získáte u vyučujících českého jazyka a na stránkách:

http://www.ctenipomaha.cz

 

 

ČTENÍ POMÁHÁ - VYHODNOCENÍ 

Někteří žáci 2. stupně naší školy ze tříd 6.A, 7.A, 7.B, 9.A a 9.B se úspěšně zapojili do tohoto projektu. Díky svým přečteným knihám získali kredity – peníze, kterými přispěli podle své volby na charitativní projekty.

Přestože se dalším čtenářům nepodařilo získat kredity za přečtené knihy, všem žákům naší školy děkujeme za jejich snahu.

Mezi nejúspěšnější čtenáře patří Kateřina Vonešová z 9.B, B. Hadáčková a M. Volková ze 7.B, které získaly nejvíce kreditů. Zároveň chci také poděkovat vyučujícím českého jazyka, které podpořily tento projekt a získaly pro jeho uskutečnění čtenáře.

 

 

EDULAB Škola dotykem

Žáci 8. A třídy používají při hodinách anglického jazyka, výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, matematiky a přírodopisu tablety, které jim byly zapůjčeny neziskovou organizací EDULAB. Projekt, ve kterém se zjišťuje přínos, výhody či nevýhody multimediální techniky ve výuce, bude trvat, stejně jako v minulém roce, do konce tohoto školního roku.

odkaz na zprávy Jihočeské televize ze dne 18.2. v čase 1:13

 

Cambridgeské zkoušky v anglickém jazyce

Termín zkoušky byl stanoven na 26.5.2016

  

Upozornění

Škola má zřízenu úřední desku umístěnou ve vstupních prostorách vchodu proti ulici J. Ježka (bývalý hlavní vchod).

 

Práce žáků keramického kroužku

 

 

 

 

 

 

 

 BB BBritské centrum JU

Naše škola je partnerskou organizací Britského centra Jihočeské univerzity, které sídlí v Krajinské ulici  v Českých Budějovicích. Děti z naší školy zde skládají mezinárodní zkoušky z anglického jazyka.

 

         

  www.britskecentrum.cz

 

  

 Veřejné zakázky - Profil zadavatele

 Odkaz ke shlédnutí  zde

 

EU peníze školám

 

Naše škola byla zapojena do projektu EU  peníze školám. Projekt byl ukončen v březnu 2015.

Název projektu: Škola pro budoucí generace

V rámci projektu vzniklo 57 nových sad pro zkvalitnění výuky. Díky tomuto projektu škola získala prostředky mimo jiné i na nákup a modernizaci výpočetní techniky.

 

Dne 25.3. proběhl ve třídách 4.B a 4.C přírodovědný program „Až se zima zeptá". Lektoři Českého nadačního fondu „Pro vy

t

Volba obědů na internetu

Obědy ve školní jídelně si můžete navolit na adrese: http://www.strava.cz/
číslo jídelny: 3403

Příklad:  žákyně Veronika Ambrožová 
jméno: ambro1452 (5 písmen z příjmení bez háčků a čárek + číslo, které jste obdrželi)
heslo:  ambro1452

V případě potíží se obraťte na vedoucí školní jídelny.